Historia szkoły

Jesteś tu: » Strona startowa » Historia szkoły
Historia i współczesność szkoły
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jaśle należy do najstarszych szkół w mieście. Została założona za panowania cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa I w roku 1876.

 

Do szkoły przyłączono gminy : Brzyszczki, Gorajowice i Hankówkę. Dziedzic pobliskich Gorajowic Tadeusz Sroczyński potwierdził przynależność gruntów należących do szkoły. W dniach 11 do 16 września przebywał w Jaśle cesarz Franciszek Józef I, który wyjeżdżał w kierunku Krosna na manewry wojskowe. Dzieci tutejszej szkoły brały udział w powitaniu cesarza. Pierwsza wojna światowa przyniosła liczne przerwy w funkcjonowaniu szkoły.Budynek był wykorzystywany jako miejsce zakwaterowania, zarówno przez wojska rosyjskie jak i austriackie.W wojnie polsko bolszewickiej 1920 roku wzięło udział pięciu ochotników /absolwentów tutejszej szkoły/.Jeden z nich - Roman Kula walczył w bitwie warszawskiej.

W trakcie odbudowy w dniu 6 września 1921 roku wmurowano łuskę z pocisku, który w 1914 roku  zniszczył ten budynek. Pamiątka ta pozostała w murach szkoły do dnia dzisiejszego.

 

 

Na początku roku 1925 szkołę przemianowano na trzyklasową oraz utworzono bibliotekę, która na początku liczyła 34 książki.Lipiec 1929 roku przyniósł wizytę prezydenta Ignacego Mościckiego w Jaśle. W imieniu szkoły gościa witała uczennica Anna Juszczyk.Prezydent odjechał w kierunku Jasła w otoczeniu banderii chłopskiej.

Podczas II wojny światowej egzystencja uczniów i nauczycieli była utrudniona, nauka odbywała się z przerwami. W wyniku działań wojennych budynek szkoły został mocno uszkodzony, a sprzęt szkolny zrabowany.

Po zakończeniu wojny naukę rozpoczęło 137 uczniów.Nastąpiła rozbudowa szkoły w kierunku południowym.W dniu 1 lutego 1977 roku miejscowość Brzyszczki została włączona w granice miasta, a szkoła otrzymała numer porządkowy 10. W 1993 dokonano wyburzenia pieców kaflowych i zamontowano centralne ogrzewanie wraz ze zautomatyzowaną kotłownią, w 1996 roku wymieniono dach, w czerwcu 2001 roku ekipy firmy "Mitex" rozpoczęły budowę sali gimnastycznej o powierzchni 517 metrów kwadratowych.

W 1999 roku odbyły się uroczystości związane z nadaniem szkole imienia.Odsłoniono pamiątkową tablicę.Szkoła otrzymała imię majora Henryka Dobrzańskiego-"Hubala".Natomiast w 2000 roku odbyły się uroczystości wręczenia i poświęcenia sztandaru, uzyskanego dzięki współpracy z jasielskim kołem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz z Fundacją Teresy i Zdzisława Knoblów.

 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w konkursach matematycznych, polonistycznych, historycznych, języka angielskiego, Wiedzy o Jaśle, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, sportowych, alfikach i omnibusach. Miejscem na terenie szkoły, gdzie uczniowie mogą uzyskać pomoc wychowawczą, dydaktyczną psychologiczną jest świetlica szkolna. Uczniom pomaga także pedagog szkolny. W szkole funkcjonuje przedszkole i klasy I-VI.

Czytając dzieje szkoły nie można się oprzeć refleksji, że rodowodem swym tkwi jeszcze w XIX wieku, przetrwała burzliwe dwudzieste stulecie i z godnością wkroczyła w XXI wiek. Losy placówki i jej absolwentów stanowią istotny składnik dziejów naszego miasta i naszej kultury.

 

Galerie

Opracowanie: szkolnastrona.pl