Zespół Szkół Miejskich Nr 6 w Jaśle

Strona główna

ZAGŁOSUJ NA PROJEKT NR 8

 

 

JASIELSKI BUDŻET OBYWATELSKI

PROJEKT NR 8

„PLAC REKREACYJNO – SPORTOWY DLA OSIEDLA BRZYSZCZKI” –

SIŁOWNIA PLENEROWA I PLAC ZABAW DLA DZIECI

 

Głosowanie do 15 grudnia 2018 r.

 

Jak głosować:

 

1.   Wejdź na stronę główną Urząd Miasta w Jaśle – pojawi się komunikat Jasielski Budżet Obywatelski.

2.   Kliknij link – przejdź do głosowania.

3.   Zaloguj się – rejestracja.

4.   Wpisz swój adres e- mail i zarejestruj konto.

5.   Uzupełnij podane pola.

6.   Aktywuj konto klikając w link aktywacyjny, który dostaniesz na swoją pocztę elektroniczną.

7.   Zaloguj się i zagłosuj.

Głosować mogą osoby, które są zameldowane w Jaśle i ukończyły 13 lat

Liczy się każdy głos !!!

 

 


 

 

 

Zespół Szkół Miejskich Nr 6 bierze udział w Projekcie 

"Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle" .

Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Wrtość projektu 1.199.221,58 zł. Okres realizacji 30.11.2015 - 31.10.2017 r.

Zakres projektu obejmuje:

- budowę sieci bezprzewodowej w szkołach,

- zakup sprzętu ICT,

- zakup wyposażenia do pracowni szkolnych. 

 


 

"REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ"

 

                W piątek, 9 listopada 2018 r., o godzinie 11.11 uczniowie szkół w całej Polsce zaśpiewali hymn narodowy. W akcji "Rekord dla Niepodległej" wzięli udział również uczniowie naszej szkoły. Wspólnie z nauczycielami uroczyście odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.

 

 


 

„ANTONIAŃSKI  DAR  SERCA 2018” 

Z UDZIAŁEM UCZNIÓW ZSM NR 6 W JAŚLE  

     Podobnie jak w roku ubiegłym, nasza szkoła  uczestniczyła w lokalnej akcji charytatywnej pod nazwą „Antoniański Dar Serca 2018”.

     10 czerwca 2018r. włączyliśmy się do kwesty na potrzeby  miejskiego szpitala oraz wystąpiliśmy z programem artystycznym w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Jaśle, przed mszą świętą, w godz.11.50 – 12.15.

     Zaprezentowaliśmy ciekawy montaż słowno – muzyczny  pt.: „Wspierajmy bliźniego w chorobie!” z udziałem uczniów klas IV – VII. Na przedstawienie złożyły się wiersze, piosenki i przemyślenia, które  nawiązywały do ewangelicznych słów Chrystusa: „Byłem chory, a odwiedziliście mnie”.

     Usłyszane teksty skłoniły zapewne wszystkich słuchaczy do refleksji nad sensem życia i hierarchią wartości oraz pomogły znaleźć odpowiedź na pytania zawarte w jednej z pieśni: 

„Co jest najważniejsze? 

Co jest najpiękniejsze? 

Co prawdziwe, jedyne największe? 

Za co warto życie dać?”.

 


 „ANTONIAŃSKI DAR SERCA 2017"

Z UDZIAŁEM UCZNIÓW ZSM NR 6 W JAŚLE

 

      Wzorem lat ubiegłych, nasza szkoła uczestniczyła w lokalnej akcji charytatywnej pod nazwą „Antoniański Dar Serca 2017”.
      W dniu 11 czerwca 2017 r. włączyliśmy się do kwesty na potrzeby jasielskiego szpitala oraz wystąpiliśmy z programem artystycznym w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Jaśle przed mszą świętą, w godz. 12.00 – 12.30.
      W nawiązaniu do słów św. brata Alberta Chmielowskiego – patrona roku 2017: „Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny” zaprezentowaliśmy ciekawy montaż słowno – muzyczny z udziałem uczniów klas starszych.
      Na przedstawienie pt.: „Życie jest miłością – ciesz się nią!” złożyły się wiersze i piosenki o dobroci, uśmiechu, miłości i ofiarności oraz piękne myśli Matki Teresy z Kalkuty. Skłoniły one zapewne wszystkich słuchaczy do refleksji nad sensem życia, przemijaniem i hierarchią wartości.

Zdjecia są dostępne w galerii.


           1 czerwca 2017 r., w Dniu Dziecka, odbyła się akcja sadzenia drzewek i krzewów ozdobnych przy naszej szkole. Wzięli w niej udział uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i pracownicy szkoły. Posadziliśmy 12 tui szmaragdowych podarowanych przez rodziców uczennicy kl. VI oraz tuję zakupioną przez uczennicę klasy IV. 

         Oprócz tui posadziliśmy również klony ozdobe, klon japoński i rozłożysty świerk. Fundusze na drzewka pozyskaliśmy w wyniku przeprowadzonej w szkole akcji, którą nadzorował Smorząd Uczniowski. 

         Uczniowie, którzy wyróżnili się w zbiórce pieniędzy, zostaną na koniec nagrodzeni upominkami książkowymi, ufundowanymi przez Wydział Środowiska Urzędu Miasta Jasła.

 

Więcej zdjęć jest dostępnych w galerii.Konkurs wiedzy 
o majorze Henryku Dobrzańskim – ,,Hubalu”

 

 

Regulamin konkursu jest dostępny w zakładce "Konkursy"

 

UKS SPIN JASŁO i Zespół Szkół Miejskich Nr 6 w Jaśle  

zapraszają na 

VII TURNIEJ TENISA STOŁWEGO O MISTRZOSTWO JASŁA 

pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła

 

 

Regulamin turnieju jest dostępny w zakładce "UKS SPIN"

  

 

 Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej na plakat  

"Dzieci też segregują śmieci"

 

             Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV - VI. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematyką konkursu, w technice kolażu, z wykorzystaniem wyłącznie papieru.

Konkurs odbędzie się w maju 2017 r. Laureaci otrzymają nagrody podczas Pikniku Rodzinnego - 18 czerwca 2017r. 

 

 

Akcja sadzenie drzewek, krzewów ozdobnych i kwiatów wokół szkoły

 

 

           Przedsięwzięcie będzie trwać od marca do maja 2017r.  W ramach pracy Samorządu Uczniowskiego, będziemy zbierać od społeczności szkolnej drobne pieniądze na zakup sadzonek drzew, krzewów ozdobnych i kwiatów wieloletnich. Mile widziane będą również sadzonki przyniesione z domu bądź zakupione przez rodziców.

Dzieci, które wykażą się największą aktywnością w zbiórce funduszy, jak też zakupie i sadzeniu roślin lub podarują szkole nieodpłatnie większą ilość kwiatów i krzewów zostaną nagrodzeni. 

 

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w akcji.

Przewidujemy cenne nagrody!

 

 

 

Konkurs plastyczno - ekologiczny "Przyjaciele powietrza"

 

               Konkurs "Przyjaciele powietrza" trwał  od 17 do 31 marca 2017 r. Adresowany był do przedszkolaków oraz uczniów klasy II i III Zespołu Szkół Miejskich Nr 6 w Jaśle. Celami konkursu było zwrócenie uwagi dzieci na tematykę zanieczyszczenia powietrza i na sposoby jego ochrony oraz wzrost świadomości ekologicznej uczniów i pobudzenie ich kreatywności. 

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką. Zwycięzcy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy, a wszyscy uczestnicy - drobne upominki.

 

Wyniki konkursu:

 

                     W kategorii - dzieci z przedszkola:                        

I miejsce - Mikołaj Wiatr

II miejsce - Magdalena Filus

III miejsce - Oliwia Stanek

 

W kategorii - uczniowie klas II i III:

I miejsce - Maja Majewska

II miejsce - Julia Lepucka

III miejsce - Emilia Cioś

 

 
 
 
 
 Więcej zdjęć jest dostępnych w galerii.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzisiaj na tablicy

   

 

                               Z wielkim smutkiem zawiadamy,

                             że w dniu 28.09.2016r. zmarł

              

                        Pan. Edward Misiołek

   

                            długoletni zasłużony dyrektor

   

                   Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jaśle  

                                w latach 1958- 1984

                                                                                                                     

                                                                                                                    Z ostatnim pożegnaniem 

                                                                      Grono Pedagogiczne, Pracownicy                                                                                                                   ZSM Nr 6 w Jaśle   

 Aktualności